Paddle Latches

 

Paddle Handles

paddle handles1

paddle handles2

paddle handles3

Stainless Steel Paddle Handles

Stainless Steel Paddle Handles1
Paddle Handles with Inside Knob

Paddle Handles with Inside Knob

Paddle Handles with Inside Knob2

 

Paddle Handles with Eye for Padlock

Paddle Handles with Eye for Padlock1

 

Rotary Paddle Handle

Rotary Paddle Handle